Skip navigation

Contentful CMS

Ett headless CMS med innehållet i centrum.

En av de mest framgångsrika CMS:en på senare tid är den molnbaserade headless-plattformen Contentful. Fokus har varit på att bygga bästa möjliga content hub, dvs en skalbar, redaktörsvänlig samlingsplats för alla typer av innehåll som sedan med hjälp av API:er kan distribueras till valfri kanal. Contentful passar med sitt API perfekt i en modern “composable” arkitektur.

Ordning och reda skapar värde i längden

Man brukar ju säga att “Content is king”, och de flesta som sysslar med informationsrika webbplatser vet att struktur och ordning är det viktigaste när det gäller innehåll. Kärnidén för headless är att man kopplar isär innehållet från presentationslagret, och det som kännetecknar nya CMS är just detta, att redaktörer och innehållsskapare kan producera starkt och säljande innehåll utan att vara låst vid en form och stil. Mycket av det som produceras har lång “hållbarhet” och ska kunna överleva en uppdatering av look and feel på webbplatsen. Dessutom tillkommer nya kanaler med helt annat formspråk, där samma innehåll ska förpackas på ett annat sätt.

Flexibilitet för alla typer av webbar och organisationer

Contentful används till både informationsrika stora webbplatser och globala e-handelslösningar, mycket tack vare sin snabbhet och avancerade funktioner för godkännande- och publiceringsflöden och flerspråkighet. I kombination med en headless e-handelsplattform kan brands bygga robusta, skalbara e-handelslösningar med bästa tänkbara innehåll för att lyfta varumärket på ett personligt och säljande sätt.

Nyfiken på vad vi kan uppnå tillsammans?

Boka ett möte med Micke Östling, KAM på Cloud Nine.