Skip navigation
News / 01 Oct 2019

Tala gärna om förhoppningar och förväntningar

IT-branschen är hungrig och drar i de bästa kandidaterna. Det är höga kompetenskrav, etablerade rekryteringsprocesser och både kandidat och arbetsgivare går in i mötet med höga förväntningar. Så för att få en lyckad rekryteringsprocess tycker jag därför att det är viktigt att det finns en öppenhet och ömsesidig respekt. För i slutändan handlar allt om förhoppningar och förväntningar. Vad förväntas vi ge varandra?

Om jag lägger tankarna på teknik, kunder och processer åt sidan ett ögonblick och tänker på vad som är viktigt att förmedla till mina kandidater så landar jag i att det viktiga är att ge en transparent och ärlig bild av oss som arbetsgivare och bolag, och vilken typ av miljö vi dagligen arbetar i. På Cloud Nine är exempelvis kulturen A och O. Under rekryteringsprocessen pratar vi gärna om vår kultur men är minst lika lyhörda kring vad för typ av tillvaro du aspirerar att arbeta i. Fundera gärna över om företagskulturen passar dig.

Dina blivande kollegor är de som bäst speglar företaget. Så ser det definitivt ut hos oss. Därför tycker vi det är viktigt att du som kandidat under rekryteringsprocessens gång inte bara träffar rekryterare och blivande chef, utan även får träffa teamet och andra kollegor du förväntas arbeta tillsammans med.

Som kandidat, våga fråga. Som företag, svara. Det hjälper dig i processen och sätter dina förväntningar i linje med verkligheten. För oss som företag och arbetsgivare är det därefter superviktigt att leva upp till de förväntningar och förhoppningar som givits. Att ge den nyanställda en bra start sätter tonen framåt. Vad kan du bidra med? Vad vill du lära? Känn att du vill stanna för att växa. Det är för många en självklar punkt, men kan inte poängteras nog. Vill du växa i din roll och med oss, hjälper vi dig i din utveckling på flera fronter.

Vill du veta mer om hur det är göra karriär på Cloud Nine? Klicka in på vår karriärsida eller hör av dig till mig så tar vi det vidare, <a href="mailto:emma-langetz@cloudnine.se">emma.langetz@cloudnine.se</a> eller 073 022 09 60!

Allt gott!

Vänligen, Emma

More interesting news