Skip navigation

Test & kvalité

För oss är kvalitetssäkring en viktig och självklar del i processen och genomsyrar vårt arbete hela vägen från kravformulering till leverans. Vi hjälper också gärna till att fylla er webbplats med relevant innehåll, utbildar era redaktörer och ger stöd och support efter lansering.

Vår yrkesstolthet visar sig i

god kvalitetssäkring

Test är en kontinuerlig, integrerad aktivitet i våra projekt och inte bara en anhalt att stanna till vid inför en lansering. Det gör vårt arbete mycket smidigare och tempot kan skruvas upp. Det blir också bättre resultat av att säkerställa kvaliteten löpande. Vissa tester kan automatiseras. Andra måste göras manuellt mycket noga på olika enheter i vårt testlabb.

Kravanalysen central för att minska risk i projektet

För att undvika besvikelser och missförstånd är det bäst om du som uppdragsgivare tar en aktiv del i hela processen bakom en ny digital tjänst. Därför genomför vi krav-workshops i alla större uppdrag och formulerar user stories tillsammans med dig som sedan blir basen för koncept, projektdefinition och implementation.

Underskatta inte behovet av skarpt innehåll

Våra uppdragsgivare vill ofta ha hjälp med innehåll. Det kan vara både text, foto, illustrationer, infografik eller video, till exempel vid migrering av innehåll från en gammal webbplats till en ny. Eller om nya delar och sektioner behöver skapas från grunden. Självklart kan vi leverera detta vid behov, likaså skräddarsydda redaktörsutbildningar och stöd för analys och måluppföljning. Antingen hos oss eller ute hos er.

Nyfiken på vad vi kan uppnå tillsammans?

Boka ett möte med Johan Cassel, Försäljningschef på Cloud Nine.