Idé & Design

För oss är design inte bara något visuellt. Det handlar om upplevelsen och allt tankearbete bakom – från struktur, innehåll, interaktionsdesign till tonalitet och bildspråk. Med strategin som bas och användarupplevelsen i fokus tar vi fram koncept och prototyper, som förfinas till detaljerad och responsiv design.

Med användaren

i fokus

I dagens stenhårda digitala konkurrens är det ofta upplevelsen som avgör vem som drar det längsta strået. Först och främst handlar det om att framkalla rätt känsla hos användaren. Genom bra informationsdesign, navigering och intuitiva flöden leds sedan användaren fram till en konvertering.

Våra uppdragsgivare har ofta ett starkt varumärke och en väletablerad visuell identitet. Vår expertis ligger i att anpassa denna till ett digitalt kontext - inte minst i mobila enheter där besökaren måste kunna förstå och agera snabbt. Webbnärvaron ska även passa in i övrig kommunikation och marknadsföring.

Case

selected goodies