Analys & Strategi

Med en välformulerad digital strategi som grund har du en ledstjärna för det långsiktiga arbetet. Med webbanalys kan vi kontinuerligt mäta och följa upp mot uppsatta mål, och vi får insikter som gör att vi kan optimera din webbplats eller e-handel för bästa konvertering.

En förankrad strategi är nyckeln till framgång online

Att på djupet förstå din affär, dina användare och tekniska förutsättningar är helt centralt för oss, och en förutsättning för att vara en fullvärdig digital partner. Utan insikt och analys kan vi helt enkelt inte gå vidare med lösningsförslag och koncept.

Kundinsikter och benchmarking

Inledningsvis samlar vi in kundinsikter genom intervjuer, fokusgrupper och användartester. Vi har möjlighet att genomföra allt detta hos oss eller hos er. Sedan gäller det att djupdyka i ditt företags affärs- och marknadsplaner, organisation, interna processer, produktutbud och befintliga digitala plattform. Nästa del i insiktsarbetet utgörs av benchmarking och konkurrentanalys, för att få rätt marknadsperspektiv.

Data kompletterar bilden

Statistik och dataanalys från befintlig webbplats kompletterar bilden av hur din webbnärvaro fungerar idag mot befintliga målgrupper. Konverteringsgrad för primära och sekundära actions, trafikkällor, sökordsanalys och andra mätdata ger oss viktiga ledtrådar till förbättringsåtgärder.

En digital plan

Insikterna leder efter analys till en unik grundplattform med strategiska fokusområden och kompletteras med KPI:er och mätplan, som vi kontinuerligt följer upp tillsammans med er. Allt detta leder till kunskap och förmåga att prioritera dina resurser, anpassa ditt sortiment och välja rätt digitala kanaler för att kommunicera bättre och sälja mer till dina nuvarande och framtida kunder.

Nyfiken på vad vi kan uppnå tillsammans?

Boka ett möte med Micke Östling, KAM på Cloud Nine.