Analys & Strategi

Med en välformulerad digital strategi som grund har du en ledstjärna för det långsiktiga arbetet. Med webbanalys kan vi kontinuerligt mäta och följa upp mot uppsatta mål, och vi får insikter som gör att vi kan optimera din webbplats eller e-handel för bästa konvertering.

En förankrad strategi är

nyckeln till framgång online

Att på djupet förstå din affär, dina användare och tekniska förutsättningar är helt centralt för oss, och en förutsättning för att vara en fullvärdig digital partner. Utan insikt och analys kan vi helt enkelt inte gå vidare med lösningsförslag och koncept.

Inledningsvis samlar vi in kundinsikter genom intervjuer, fokusgrupper, statistikanalys eller användartester. Vi har möjlighet att genomföra allt detta hos oss eller hos er. Sedan gäller det att djupdyka i ditt företags affärs- och marknadsplaner, organisation, interna processer, produktutbud och befintliga digitala plattform. Sista delen i insiktsarbetet utgörs av benchmarking och konkurrentanalys, för att få rätt marknadsperspektiv.

Insikterna leder efter analys till en unik grundplattform med strategiska fokusområden och kompletteras med KPI:er och mätplan. Allt det leder till kunskap och förmåga att prioritera dina resurser, anpassa ditt sortiment och välja kanaler för att kommunicera bättre och sälja mer till dina nuvarande och framtida kunder.

Caseselected goodies