Skip navigation

Umbraco CMS

Det Kraftfulla CMS:et för Större och Komplexa Webbar

Cloud Nine är en stolt Umbraco partner, som är vårt föredragna open-source CMS för stora och komplexa informationswebbar, extranät och intranät på .NET-plattformen. Umbraco är den ultimata e-handelslösningen som möter krav på snabbhet, stabilitet, integrationsmöjligheter och säkerhet.

Vad är open source?

Open source, eller öppen källkod på svenska, hänvisar till en metod inom mjukvaruutveckling där källkoden till en programvara är tillgänglig för allmänheten. Det innebär att vem som helst kan granska, ändra och distribuera koden enligt sina behov och preferenser. Denna tillgänglighet möjliggör en rad fördelar, inklusive möjligheten att undersöka och förstå hur programvaran fungerar, samt att anpassa den för specifika ändamål. Open source-programvara kan vanligtvis användas kostnadsfritt, och det uppmuntrar ofta till samarbete och gemensam utveckling av en bred gemenskap av utvecklare runt om i världen.

En Stabil och Lättintegrerad Grund

I dagens komplexa webblösningar är integrationen mellan system och mikrotjänster avgörande. Umbraco löser dessa utmaningar med API:er för innehåll, autentisering och kundanpassade publiceringsflöden. Oavsett om det gäller multipla databaser, tredjeparts-sökmotorer eller sociala medieplattformar, har vi skapat lösningar för att möta högt ställda krav. Umbraco finns som en helt molnbaserad lösning, Umbraco Cloud, och som en hostad Umbraco CMS. Umbraco Cloud bygger på den senaste och bästa versionen av .NET, ASP.NET Core.

Blockbaserat och Flerspråkigt

För våra webbkunder som kommunicerar globalt eller har målgrupper med olika strukturer och innehåll på flera marknader och språk, är Umbraco det perfekta valet. Med en inbyggd split view mellan olika språkversioner underlättas översättningen. Den avancerade blockbaserade content-hanteringen gör det möjligt att enkelt klona både enskilda block och hela strukturer. Umbraco erbjuder ett modernt och intuitivt redaktörsgränssnitt med behörighetskontroll på alla nivåer, vilket främjar samarbete mellan ett stort antal redaktörer utan att inkräkta på varandras arbetsområden.

Nyfiken på vad vi kan uppnå tillsammans?

Boka ett möte med Johan Cassel, Försäljningschef på Cloud Nine.