Skip navigation

Norce E-handel

Headless e-handelslösning med marknadsledande PIM.

När man ska starta e-handel med väldigt komplexa produktstrukturer och många integrationer så passar det bra med en plattform som är byggd som headless från grunden. Norce (f d Storm) är en av de mest kompetenta headless-lösningarna och är dessutom en SaaS-lösning, vilket ger maximal skalbarhet. Kraftfulla API:er gör det lätt för utvecklare att integrera både mot back-endsystem och CMS/frontendlösningar för bästa kundupplevelse.

API First för komplexa e-handelslösningar

Det kan vara en utmaning att sätta ihop en fullskalig e-handelslösning, särskilt en som ska integrera mot fysisk handel. Integrationer med affärssystem, POS-lösningar, CRM och andra komponenter ska gå smidigt och resulterar i komplexa datastrukturer och dataflöden. En API-baserad plattform kan i många fall vara den enda praktiska lösningen. Norce används idag av många stora e-handelsaktörer med global närvaro, där konstant vidareutveckling behövs i den tuffa konkurrensen.

Ett PIM för alla typer av produkter och kunder

Norce PIM har funktioner för att samla, strukturera och berika produktinformation av alla typer. Produkterna kan sedan organiseras på flera sätt med hjälp av funktioner som kategorier, varianter, flaggor och paket. Till standard hör även funktionalitet för att applicera affärsregler på produktkatalog, prissättning, orderhantering och inköp. Till detta väljer man ett lämpligt CMS och presentationslagerteknik, för att ge bästa kundupplevelse - både för B2B och B2C.

Nyfiken på vad vi kan uppnå tillsammans?

Boka ett möte med Micke Östling, KAM på Cloud Nine.