Skip navigation

Analys & Strategi

Med en velformulert digital strategi som grunnlag har du et ledelys for det langsiktige arbeidet. Med nettanalyse kan vi kontinuerlig måle og følge opp mot oppsatte mål, og vi får innsikt som gjør at vi kan optimalisere din nettside eller e-handel for best konvertering.

En solid strategi er nøkkelen til suksess på nett

Å ha dyp forståelse for din virksomhet, dine brukere og tekniske forhold er helt sentralt for oss, og en forutsetning for å være en fullverdig digital partner. Uten innsikt og analyse kan vi rett og slett ikke gå videre med løsningsforslag og konsepter.

I første omgang samler vi inn kundeinnsikt gjennom intervjuer, fokusgrupper og brukertester. Vi har muligheten til å gjennomføre alt dette med oss ​​eller med deg. Da er det nødvendig å dykke dypt ned i din bedrifts forretnings- og markedsplaner, organisasjon, interne prosesser, produktspekter og eksisterende digitale plattform. Neste del av innsiktsarbeidet består av benchmarking og konkurrentanalyse, for å få riktig markedsperspektiv.

Data fullfører bildet

Statistikk og dataanalyse fra den eksisterende nettsiden kompletterer bildet av hvordan din netttilstedeværelse fungerer i dag mot eksisterende målgrupper. Konverteringsfrekvenser for primære og sekundære handlinger, trafikkkilder, søkeordanalyse og andre beregninger gir oss viktige ledetråder til forbedringstiltak.

I digital plan

Etter analyse leder innsiktene til en unik grunnplattform med strategiske fokusområder og suppleres med KPIer og måleplaner som vi løpende følger opp sammen med deg. Alt dette fører til kunnskap og evne til å prioritere dine ressurser, tilpasse ditt sortiment og velge riktige digitale kanaler for å kommunisere bedre og selge mer til dine nåværende og fremtidige kunder.

Lurer du på hva vi kan oppnå sammen?

Bestill et møte med Micke Östling, KAM på Cloud Nine.