Skip navigation

Umbraco CMS

kraftig CMS i skyen

Vårt foretrukne open source CMS for større, komplekse informasjonsnett, ekstranett og intranett er .NET-plattformen Umbraco. Med mange av de beste funksjonene fra et tradisjonelt trebasert CMS, men med fleksibiliteten til en moderne hodeløs plattform, oppfyller Umbraco alle tenkelige krav til hastighet, stabilitet, integrasjonsmuligheter og sikkerhet

En stabil og lettintegrert base

I dagens komplekse løsninger er integrasjon mellom systemer og mikrotjenester sentralt. Dette kan involvere flere databaser og informasjonskilder, tredjeparts søkemotorer, sosiale medieplattformer og mange andre spesialiserte systemer som må fungere sammen. Vi har bygget APIer for å løse komplekse utfordringer, både for innhold men også autentisering og tilpassede publiseringsflyter som møter høye krav. Umbraco er tilgjengelig både som en hel skybasert løsning, Umbraco Cloud, og som Umbraco CMS, som kan hostes hos kunden. Kodebasen i Umbraco Cloud er basert på den nyeste og beste versjonen av .NET, ASP.NET Core.

Blokkbasert og flerspråklig

Våre nettkunder kommuniserer ofte globalt eller har målgrupper som krever både ulik struktur og innhold i flere markeder og språk. En innebygd delt visning mellom ulike språkversjoner gjør oversettelse enklere, og en svært avansert blokkbasert innholdsadministrasjon gjør at både individuelle blokker og hele strukturer kan klones. Redaktørgrensesnittet er moderne og intuitivt, med tilgangskontroll på alle nivåer. Dette gjør at et stort antall redaktører kan samarbeide uten å gripe inn på hverandres territorium.

Lurer du på hva vi kan oppnå sammen?

Bestill et møte med Johan Cassel, salgssjef i Cloud Nine.