Skip navigation

Contentful CMS

Med innholdet i sentrum.

En av de mest suksessrike CMS i nyere tid er den skybaserte hodeløse plattformen Contentful. Fokus har vært på å bygge et best mulig innholdshub, det vil si en skalerbar, redaktørvennlig samlingsplass for alle typer innhold som deretter kan distribueres til enhver kanal ved hjelp av APIer. Med sitt API passer Contentful perfekt inn i en moderne «komponerbar» arkitektur.

Orden og orden skaper verdi i det lange løp

De pleier å si at «Content is king», og de fleste som driver med informasjonsrike nettsider vet at struktur og rekkefølge er det viktigste når det kommer til innhold. Kjerneideen med headless er å skille innholdet fra presentasjonslaget, og det som kjennetegner det nye CMS er nettopp dette, at redaktører og innholdsskapere kan produsere sterkt og selgende innhold uten å være låst til en form og stil. Mye av det som produseres har lang "holdbarhet" og må kunne overleve en oppdatering av utseendet og preget på nettsiden. I tillegg kommer nye kanaler med et helt annet formspråk, hvor samme innhold skal pakkes på en annen måte.

Fleksibilitet for alle typer nett og organisasjoner

Contentful brukes til både informasjonsrike store nettsteder og globale e-handelsløsninger, mye takket være hastigheten og avanserte funksjoner for godkjennings- og publiseringsflyter og flerspråklighet. I kombinasjon med en hodeløs e-handelsplattform kan merkevarer bygge robuste, skalerbare e-handelsløsninger med best tenkelig innhold for å heve merkevaren på en personlig og selgende måte.

Lurer du på hva vi kan oppnå sammen?

Bestill et møte med Micke Östling, KAM på Cloud Nine.