Umbraco

kraftfullt CMS i molnet

Vårt föredragna open source - CMS för större, komplexa informationswebbar, extranät och intranät är .NET-plattformen Umbraco. Med många av de bästa egenskaperna från ett traditionellt trädbaserat CMS men med flexibiliteten hos en modern headlessplattform uppfyller Umbraco alla tänkbara krav på snabbhet, stabilitet, integrationsmöjligheter och säkerhet

En stabil och lättintegrerad bas

I dagens komplexa lösningar är integration mellan system och mikrotjänster central. Det kan handla om multipla databaser och informationskällor, tredjeparts-sökmotorer, sociala medieplattformar och många andra specialiserade system som måste fungera tillsammans. Vi har byggt API:er för att lösa komplexa utmaningar, både för innehåll men även autentisering och kundanpassade publiceringsflöden som uppfyller högt ställda krav. Umbraco finns både som helt molnbaserad lösning, Umbraco Cloud, och som Umbraco CMS, vilket kan hostas hos kunden. Kodbasen i Umbraco Cloud bygger på den senaste och bästa versionen av .NET, ASP.NET Core.

Blockbaserat och flerspråkigt

Våra webbkunder kommunicerar ofta globalt eller har målgrupper som kräver både olika struktur och innehåll på ett flertal marknader och språk. En inbyggd split view mellan olika språkversioner gör översättning enklare, och en mycket avancerad blockbaserad content-hantering medger att både enstaka block och hela strukturer kan klonas. Redaktörsgränssnittet är modernt och intuitivt, med behörighetskontroll på alla nivåer. Det gör att ett stort antal redaktörer kan samarbeta utan att inkräkta på varandras revir.

Våra kunder, byggda med Umbraco

Se fler case