Skip navigation
Nyheter / 18 nov 2019

Projekt genom en frontendares ögon

Att jobba som frontendutvecklare i våra projekt innebär att vara en del av ett team. Teamet består typiskt av projektledare, UX-designer, backendutvecklare och frontendutvecklare.

Innan den första kodraden kan skrivas görs en förstudie där många spetskompetenser är involverade. Förstudien resulterar till slut i att en UX-designer tar fram en designskiss. När det finns en design att förhålla sig till är det dags för oss utvecklare att göra ett så kallat estimat. Tillsammans diskuterar vi hur lång tid projektets delar borde ta att genomföra. Med ett färdigt estimat kan projektledaren planera upp arbetet i sprintar. En sprint-period sträcker sig oftast över en månad.

Det är nu jag kan börja utveckla! I teamet jobbar vi nära varandra. Backend, designer och projektledare finns alltid nära till hands om jag behöver stöttning eller vill diskutera något. Behöver jag hjälp så finns det alltid utvecklare, även utanför projektgruppen som gärna hjälper till. Vi har till exempel en slack-kanal för utvecklare där man kan fråga om såväl högt som lågt.

När någon vill lägga till ny kod i projektet har vi för vana att ge varandra så kallade “code reviews”. Jag skickar då en pull-request till en kollega som läser igenom koden och kommer med eventuella förbättringsförslag. Att få en annan utvecklares ögon på det jag har kodat är enormt värdefullt!

I den tekniska lösningen är ofta front- och backend separerade i en så kallad headless-lösning. Frontend-appen bygger vi ofta på till exempel ReactJS/NextJS och backend-API:et byggs exempelvis på Litium, men CMS som Contentful och Prismic används också.

Vilka frontend-tekniker vi använder varierar mellan olika projekt. I de projekt som jag har varit involverad i har jag bland annat använt Next.js, ReactJS, Redux, Gatsby, GraphQL, Styled Components och Lodash.

Under projektets gång har jag också nära kontakt med kunden för att på bästa sätt kunna förverkliga kundens önskemål.

Vid projektets första lansering brukar vi fira med en tårtbit eller något annat gott. En lansering är startskottet på en ny fas där projektet fortsätter att utvecklas, underhållas och förbättras!

Vill du veta mer om hur det är att arbeta på Cloud Nine som frontendutvecklare? Maila mig dina frågor till <a href="mailto:magnus.ohrstrom@cloudnine.se">magnus.ohrstrom@cloudnine.se</a>. Vi hörs!😄

/Magnus Öhrström, Frontendutvecklare

Mer intresseant läsning