Skip navigation
Innsikt / 15 huhti 2020

Cloud Nine forklarer hodeløst: Definisjon og fordeler

Headless har vært et hett begrep i den digitale verden i en årrekke nå. Men hva er hodeløst og hvordan forholder det seg til nettprosjekter? I bloggserien vår "Cloud Nine forklarer hodeløst" tenkte jeg å prøve å forklare konseptet og gå litt mer i detalj på ulike spørsmål som vanligvis dukker opp.

Betydningen av hodeløs

Vi starter med litt bakgrunn. At en nettside er «hodeløs» betyr at det underliggende systemet – i vår nettverden, vanligvis et CMS eller en e-handelsplattform – ligger som et eget system, mens presentasjonen av det til sluttbruker er et eget system . Informasjonen i systemet er koblet fra presentasjonen. Hvordan den presenteres er da fullstendig styrt av et uavhengig brukergrensesnitt (for eksempel en nettside) som ikke «bryr seg» om hvor informasjonen kommer fra og hvordan den ble opprettet. Grensesnittet fokuserer i stedet kun på hvordan informasjonen skal presenteres for en besøkende. Kommunikasjonen mellom systemene skjer da via et såkalt API ("Application Programming Interface") som gjør det mulig for data å sendes frem og tilbake mellom systemene.

Fordeler med hodeløs

Så langt så bra, men hvorfor vil du gjøre det på den måten? Fordelen med at innholdet ikke lenger er tett knyttet til presentasjonen er at du nå står fritt til å bruke innholdet på andre måter. Bør det utvikles en mobilapp hvor det samme innholdet skal brukes, men presenteres på en helt annen måte? Trenger du en nyhetsfeed på en skjerm i bedriftens lobby? Ønsker en partner å vise informasjonen din på nettstedet sitt? Sånt blir plutselig mulig uten (i hvert fall i teorien) å måtte bygge om noe. Å presentere informasjon fra samme system i flere kanaler er en av de store fordelene. Det trenger ikke nødvendigvis være helt separate typer kanaler heller, et felles bruksområde er å ha et underliggende system som gir informasjon til flere nettsider, for eksempel for en gruppe med flere merker som har like behov men må være presentert med helt andre grafiske profiler.

Et annet aspekt er utskiftbarhet. Hvis du vil gjøre om nettstedet ditt, trenger du ikke nødvendigvis å bytte ut alt; det er nok å gjøre om presentasjonslaget. Dette gjelder hele nettsiden, men kan selvsagt også brukes på enkeltdeler av den. Du vil kanskje bare endre startsiden eller hvordan produkter på en e-handel presenteres, og da blir dette mye enklere. Selv små endringer er lettere å gjøre, for eksempel å flytte rundt eller gjøre om individuelle komponenter på en side. Hvis du vil erstatte CMS, trenger du ikke nødvendigvis å bytte ut presentasjonslaget heller.

Mange ser også fordeler ved at når man ikke trenger å tenke på innhold og design samtidig, er det vanskeligere å gjøre feil. Et klassisk eksempel er når redaktører jobber med innhold som er strukturert etter hvordan en side vil se ut. Dette betyr ofte at man velger å bevisst gjøre noe «galt» for å oppnå noe spesifikt. På mange nettsider kan dette bety at siden ikke føles homogen og at designet sprer seg, men når man i stedet jobber med innhold etter hva innholdet er fremfor hvordan det skal presenteres, er det ikke lenger et like stort problem.

/Ronnie Hillgren, systemutvikler

Mer interessant lesing