Skip navigation
Innsikt / 05 touko 2020

Ting å tenke på når du bygger e-handel

Flere og flere bedrifter oppdager viktigheten av å drive virksomheten sin digitalt. I dag er e-handel en nødvendighet for å nå ut til hele kundesegmentet. Men det er en jungel. Hvordan tenke, hvilke plattformer finnes og hvilke er de beste? Våren 2020 utarbeider Cloud Nine en rapport om gründeres erfaringer med e-handel, som deretter vil være tilgjengelig for gründere å ta del i.

Cloud Nine Insights er den delen av digitalbyrået Cloud Nine som jobber med digital strategi, forskning og utdanning. Våren 2020 skal det utarbeides en rapport om e-handel og plattformer. For å øke forståelsen av valg og muligheter rundt e-handelsoppsett, har Cloud Nine startet en innsamling av data. Undersøkelsen går ut til cirka 500 bedrifter. Det er håp om at mange av disse vil delta i undersøkelsen.

"En fungerende e-handel er i dag en hygienefaktor for de fleste bedrifter; både i B2B og B2C. Men det er mye å tenke på og mange valg å ta. Vi ønsker å hjelpe gründere til å forstå hvilke valg som tas av deres bransjekolleger og hvorfor. Både teknisk og i valg av implementeringspartner», sier Johan Cassel som er forretningsutvikler i Cloud Nine.

Hvis du har mulighet til å hjelpe med informasjon til undersøkelsen vår, er du hjertelig velkommen til å delta her.

Mer interessant lesing