Skip navigation
Nyheter / 14 marras 2018

5 prinsipper for effektiv, digital forretningssans med nettanalyse

Webanalytikerrollen hos Cloud Nine inkluderer forståelse og måling av besøksatferd på et nettsted, hvor innsikten deretter danner grunnlaget for å optimalisere strategiske beslutninger for bedre opplevelse og konvertering.

Som analytiker er det viktig å kommunisere og samarbeide med alle som er involvert i et prosjekt, enten det er i forstudiefasen, på slutten eller etter en lansering. Hvis du ikke jobber med sporing og måling på nettsiden din, går du glipp av svært verdifull og lønnsom informasjon. For å lykkes med dette, må følgende fem prinsipper brukes:

1. Ha klare mål

Når man jobber med analyse snakker man alltid om mål og hensikt. Hva vil jeg at de besøkende skal gjøre på nettstedet mitt? Hvilke handlinger bør de ta, hvor mange skritt, og hvilke av trinnene vil jeg at de skal ta før de når det endelige målet?

Når vi utvikler og designer et nytt nettsted, er det viktig for oss å kjenne til de operasjonelle målene for nettstedet. Vi ønsker å bidra med innsikt for en best mulig brukeropplevelse, som igjen forbedrer konverteringen.

2. Mål basert på nøkkeltall

Analyseverktøy er fylt med en enorm mengde informasjon om hvordan nettsider brukes. For å se resultatene av alle investeringene som er gjort for å øke forretningsmålene, er det viktig å fokusere på riktig data; derav såkalte KPIer. KPIer består av flere beregninger som er direkte relatert til forretningsmål.

3. Følg opp nøkkeltall fortløpende

En viktig del av analytikerens rolle er rapportering. Målet er å kunne tolke og formidle dataene på en logisk og oversiktlig måte. Hvert dashbord er automatisert og opprettes alltid basert på primære mål. Ved å automatisere rapporter sparer vi mer tid til analyse og kan deretter svare på spørsmål som "Hvorfor skjedde dette?"

4. Optimaliser nettstedet for god trafikk

Vi tar også opp spørsmålet om SEO og SEM når et av målene er å øke trafikken. Søkemotoroptimalisering er viktig dersom du ønsker å øke synligheten i det organiske søket. Det er også noe som er essensielt for å øke virksomheten på ens nettside. Derfor holder vi orienteringer om konkurrentanalyse, søkeordanalyse og muligheten for å drive kjøpt trafikk med Google Ads.

5. A/B-test

En datadrevet analytiker jobber mye med verktøy som Google Analytics. Her får du blant annet basisdata som besøkstid, antall besøkende, hvilke sider som besøkes mest og mer.

Fallgruver og feil på nettsider, som høye avslagsprosent i handlekurven, formidler konkrete data som gjør det mulig å jobbe med konverteringsoptimalisering hvor vi tester hypoteser med A/B eller multivariate tester.

Mer interessant lesing