Nyheter / 2 oktober 2018

Kompetensutveckling på Cloud Nine

Mitt namn är Mikael och jag har jobbat som frontendutvecklare i lite mer än ett halvår här på Cloud Nine. Även om jag primärt ägnar mig åt just frontend-arbete så hindras jag inte från att även syssla med backend och serverhantering. Det värdesätter jag högt!

Sedan jag började på Cloud Nine har jag fått möjligheten att sätta mig in i och studera de olika CMS-system som vi arbetar med här. Just nu sitter jag exempelvis och lär mig strukturen och uppbyggnaden av de olika komponenterna i CMS:et EpiServer.

Målet med att sätta mig in i EpiServer är att jag efter att ha lärt mig grunderna och uppbyggnaden av sidor, block och annat coolt man kan göra med CMS:et, så ska jag kunna hjälpa till på fler fronter i utvecklingen här på Cloud Nine. Chansen att få studera och sätta sig in i en helt annan del av utvecklingen på företaget får mig att känna glädje varje gång jag vaknar och beger mig till jobbet. Att få utvecklas och erhålla ny kompetens är väldigt viktigt för mig.

Mer om kompetensutveckling på Cloud Nine

Det är viktigt för oss att ligga i framkant inom teknik. Varje torsdag har vi därför utvecklarlunch på kontoret, där både frontend- och backendutvecklare sätter sig ned tillsammans. En eller flera utvecklare presenterar då ett ämne, exempelvis ett projekt de för stunden arbetar med, någon teknik de provat på eller ett problem de gärna vill ha input kring. Syftet är att sprida kunskap mellan utvecklare, men också att stärka sammanhållningen!

För att främja våra medarbetares professionella utveckling ytterligare, finns en generös, årlig utvecklingsbudget till de anställdas förfogande. Ämnena och områdena för kompetensutveckling varierar, och valet är väldigt fritt så länge det ligger i linje med den personliga utvecklingsplanen som tagits fram tillsammans med respektive kompetensansvarig. Utbildningen ska stärka individen professionellt och vara till nytta i rollen på Cloud Nine. Vissa väljer att delta vid konferenser eller föreläsningar, medan andra köper litteratur eller går kurser.

På vår karriärsida kan du läsa mer om hur det är jobba på Cloud Nine.