Insikter / 3 juli 2020

Kom igång med Google Data Studio

Google Data Studio (GDS) är ett webbaserat datavisualiserings- och rapporteringsverktyg som förvandlar data till informativa och lättförstådda dashboards och rapporter. På Cloud Nine använder vi GDS för våra kunders räkning men även internt. Det ger oss en bra översikt kring hur vår site och digitala närvaro presterar. I det här inlägget vill vi hjälpa dig att komma igång med verktyget.

Det här behöver du för att komma igång

Först och främst, för att börja använda GDS behöver du ett Google-konto. Om du redan har en mailadress via Gmail, ett Youtube-konto eller inlogg till någon av Googles andra verktyg, kan du använda dig av det. Annars skapar du enkelt upp ett konto här. Rapporterna i GDS byggs på data, därför behöver du även tillgång till någon form av datakälla. De kan antingen vara tillhandahållna av Google eller en tredjepart. Sist men inte minst bör du ha en tydlig bild över vilka frågor du vill att din GDS-rapport ska besvara.

Datakällor

För att skapa en rapport behöver minst en datakälla att hämta information ifrån. Antingen från en Google Connector eller från en tredjepart, en så kallad Partner Connector.

För att skapa en rapport behöver du minst en datakälla att hämta information ifrån - antingen från en Google Connector eller från en tredjepart, en så kallad Partner Connector.

Google Connectors är datakällor som byggs och underhålls av Google. Dessa är kostnadsfria att använda. Tänk på att du måste vara inloggad via samma Google-konto, både i GDS och i den Google connector du vill koppla in. Det finns tre typer av Google Connectors:

  1. Google product connectors: Google Analytics, Google AdWords, Youtube Analytics, med flera.
  2. Google database platform connectors: Google BigQuert, MySQL, Google Cloud for MySQL
  3. File upload connector som gör det möjligt att importera data via exempelvis en CSV-fil från Microsoft Excel Sheets

Partner connectors är datakällor som byggs och underhålls av en tredjepart, exempelvis Supermetrics. I dagsläget finns det 219 st olika tredjepartsconnectors - en siffra som ständigt förändras vartefter connectors tillkommer eller faller bort. Partner connectors kräver ofta någon form av prenumeration och är därmed (ofta) förenade med en kostnad. Facebook Ads, LinkedIn Ads, Instagram Insights, Mailchimp och Hubspot är alla exempel på partner connectors.

Process

En enkel och tydlig process att förhålla sig till är lika viktig för en nybörjare som en van GDS-användare. Börja med att definiera dina frågor som du vill att GDS-rapporten ska besvara. Vad vill du mäta? Välj en template, antingen skapar du en egen unik rapport, men du kan också använda dig av en förskapad mall och anpassa den utefter dina frågeställningar och vad du vill se. Koppla de datakällor (minst en) som ska ligga till grund för rapporten. Bygg och anpassa sedan din rapport enkelt med drag-and-drop element. Testa i live-läge så att datan visualiseras korrekt och slutligen, dela rapporten med andra användare och ställ eventuellt in rättigheterna för dessa.

5 anledningar till att arbeta i GDS

  1. Du kan koppla flera typer av datakällor till en och samma rapport. Det vill säga, du kan hämta data från såväl Google Connectors, såsom Google Analytics eller MySQL, samt plocka in information från en tredjepart, exempelvis Facebook Ads.
  2. Du får en anpassningsbar instrumentpanel som låter dig ändra färger, teman, lägga till och redigera texter, välja diagram som bäst visualiserar en viss typ av data, med mera.
  3. Du kan dela rapporten med andra och editera tillsammans. Du kan även ställa in vilka rättigheter olika användare ska ha, det vill säga vilka som kan editera i rapporten och vilka som endast behöver se den.
  4. Rapporterna är dynamiska och uppdateras i realtid. När en datakälla uppdateras återspeglas det omedelbart i din GDS-rapport.
  5. GDS är kostnadsfritt att använda och antalet rapporter du kan skapa är oändligt.

Vill du veta mer om hur du skapar upp en rapport? I inspelningen från webinariet finns en live guide som hjälper dig komma igång med din första rapport. Google Academy tillhandahåller också många användbara kurser i GDS. Stort lycka till!

/Caroline Kraus, Analytiker