20 februari 2019
Kl 08:30 - 09:30
Regeringsgatan 29, Stockholm

Frukostseminarium: UX design - en trendspaning

I takt med den tekniska utvecklingen skapas det kontinuerligt nya behov och förutsättningar vad gäller digitala produkter och tjänster. Idag interagerar vi allt mer med röststyrda användargränssnitt och förväntar oss personaliserade användarupplevelser. Under februaris frukostseminarium kommer Niklas Svahn, UX Designer på Cloud Nine, och Camilla Sundberg, Creative Director på Cloud Nine, att prata om framväxande trender inom UX design.

Seminariet riktar sig primärt till dig som arbetar med marknads- och/eller försäljningsfrågor samt beställare av digitala system. Välkommen!


Frukost serveras från kl 8:00


*Det förekommer att Cloud Nine filmar och/eller fotograferar under våra frukostseminarier. Genom att anmäla dig så accepterar du att du eventuellt kan komma med på bild eller film och att det materialet kan komma att publiceras på internet och i tryck i syfte att marknadsföra Cloud Nine.


  • Camilla Sundberg

    Camilla Sundberg

  • Niklas Svahn

    Niklas Svahn