Skip navigation
Uutisia / 07 loka 2019

Social Commerce 2019

E-handel och sociala medier har länge hängt ihop, på så sätt att sociala medier varit en bra marknadsföringskanal och drivit trafik på ett effektivt sätt till produkter som engagerar målgruppen. De senaste åren har vi också sett influencers lansera egna varumärken och sälja direkt till slutkonsument via sociala medier. Men hur viktigt är det med social commerce för varumärken och återförsäljare som inte hör till denna kategori? Och vilka sociala kanaler är mest effektiva när det gäller att flytta kunden framåt i köpresan? social-commerce

Vad är då social commerce?

En social shopper kan definieras som någon som använder sociala medier aktivt i sina köpresor online - till upptäckt, research och köp - och som aktivt bidrar genom recensioner eller spridning i sina egna kanaler. Mobilen är central när det gäller social commerce, mycket beroende på att vissa stora sociala medier (Instagram, Facebook, Snapchat, WeChat) i första hand är baserade på mobilappar.

Korsbefruktningen mellan e-handel och sociala medier har lett till en hel del tekniska uppfinningar, till exempel köpknappar som leder från ett blogginlägg till en viss produktsida eller direkt checkout i till exempel Instagram. Vi ser ofta instagramflöden på e-handelssidor, både med egna och användargenererade inlägg, såsom “shop the look” där de individuella produkterna är markerade och länkade vidare, så att besökaren inte behöver söka.

Populärt är även person-till-personförsäljning via sociala medier, till exempel i slutna Facebookgrupper som Lyxloppis och i appar med sociala inslag som norska ‘Tise.

Ett globalt fenomen

GlobalWebIndex “Trend Report 2019” är en bra källa till global statistik om beteenden och trender på internet - till exempel social shopping. Lite förvånande ser vi att de flesta social shoppers finns i Latinamerika - där anger hela 71% att de hör till denna grupp. Inom MEA (Mellanöstern och Afrika) ligger andelen på 67% och i Europa på oväntat låga 47%. Skillnaden kan delvis förklaras med den snabba expansionen av mobil teknologi i utvecklingsländer. I mer etablerade e-handelsmarknader har vi mer invanda beteenden och sätt att handla online. Undantaget är influencerhandeln direkt mot konsument utan mellanhänder, som har blivit ett globalt fenomen.

Integritetsproblem hindrar utvecklingen

Även om social shopping har blivit stort, finns det vissa hinder. Mest påtagligt handlar det om dataskydd och integritet i skuggan av Cambridge Analytica-skandalen och andra bakslag för Facebook. Vågar jag lita på att betalningen är säker och att leveransen kommer att ske när jag handlar direkt i instagram-appen? Kommer mina persondata att säljas vidare? Är varorna verkligen äkta? Det senare har seglat upp som ett påtagligt problem, bland annat i Asien, där “fake” produkter säljs i stora mängder via sociala medier. social-commerce-china

Social shopping i Kina - kommer det bli så även här?

Vill man se hur social shopping under optimala förhållanden kan utvecklas till något riktigt stort kan man studera några av de senaste årens mest framgångsrika e-handelsprojekt i Kina. Flera social-shoppinginitiativ har fått enorm spridning, till exempel Pinduoduo som riktar sig mot invånare i mindre städer och fokuserar på gruppköp av enklare artiklar till hemmet såsom pappersservetter. Pinduoduo är integrerat med WeChat, den dominerande mobila plattformen som innehåller allt från sociala kanaler till e-handel och betalning genom WePay. En annan aktör, Xiaohongshu, “Little Red Book”, satsar på välbärgade unga människor i storstäderna som både handlar och lägger upp egna bilder och video på sina inköp med länkar till den integrerade e-handeln. Båda har gamification och bonussystem för användarna.

Fördelar med social shopping

En tydlig fördel med en sömlös koppling mellan sociala medier och e-handel är att man har chansen att smida medan järnet är varmast, dvs då kunden har en stor benägenhet att slå till och genomföra köpet. Ofta kan trafik från sociala medier ha en mycket högre konverteringsgrad än annan trafik, men det gäller att exponera populära, lättköpta - och kanske lite billigare produkter. När man väl har kunden på kroken finns alla möjligheter att utveckla relationen vidare och sälja mer. Det är ju värdet över tid som är det viktigaste målet i all e-handel.

David Aler, strateg

Lisää kiinnostavaa luettavaa