Skip navigation
Oivaltaminen / 26 touko 2020

Emotionellt, rationellt och socialt - ingredienserna i en framgångsrik digital contentstrategi

När man frågar sig varför vissa webbplatser fungerar - eller konverterar - bättre än andra brukar man konstatera att relevans och “användarupplevelse” är A och O. Men det kan vara svårt att specificera vad en bra upplevelse ska bestå av. En bra balans mellan emotionella, rationella och sociala ingredienser brukar vara ett vinnande recept. Allt vi konsumerar kräver ju något av oss, och det vi gillar mest och återkommer till på webben ger oftast ett “nettovärde” - det vill säga att belöningen är större än ansträngningen. I dagens hårda digitala konkurrens har detta blivit allt viktigare. Lings cars websiteLingsCars.com lämnar ingen oberörd

You never get a second chance to make a first impression

Emotionellt påverkas vi framför allt av bildspråket och tonläget i texten. Och det går fort - inom ett par sekunder har vi oftast bestämt om vi känner oss hemma på den sida vi landat på. Personlighet och varumärkesigenkänning är viktiga ingredienser här. Ett bra tips är att testa hur vänner och bekanta reagerar innan lansering och följa upp med webbenkäter för att förstå hur din sida tas emot. Matchar känslan förväntningarna? Som en bisats kan vi nämna färgskalan som du väljer - knappar och länkar, “call-outs” och andra visuella element påverkar också emotionellt genom färg och form.

Rationellt - att informera och utmana

Här är det A och O att förstå var besökaren befinner sig i sin köpresa eller informationsinsamling. Behöver du ta höjd för olika förkunskapsnivåer? Behöver du ha olika “skikt” av information? Intellektuellt stimuleras vi av bra frågor, nya insikter och pedagogiska inslag - vi ska veta lite mer när vi lämnar webbplatsen. Men ditt värdeerbjudande ska vara glasklart. Det hör också till den rationella sidan att kunna jämföra dina produkter och tjänster med andras, så gör det enkelt för besökaren! Tydliga fakta, USP:ar och källor hjälper till. Infografik funkar bra för att åskådliggöra komplexa samband.

Socialt - att känna igen sig

Socialt påverkas vi av avsändarens (eller varumärkets) personlighet och spåren som syns av andra besökare och deras upplevelser. Instagramflöden med kundernas egna bilder fyller ett dubbelt syfte - att visa på engagemang i dina produkter och tjänster och att visa dem “in action”. Testimonials och ratings fungerar ofta väldigt bra för vissa produktkategorier. Till syvende och sist handlar det ju om det mänskliga behovet av trygghet och bekräftelse. Du har gjort rätt val. Det finns ju sociala bevis för det…

…Så nästa gång du besöker en webbplats eller använder en app - finns de tre ingredienserna med? Hur är de balanserade mot varandra? Hur engagerad blir du?

Det här är en sammanfattning av ett webinar som arrangerades av Cloud Nine under våren 2020. Vill du veta mer? Se presentationen här nedan.

<a href="https://cloudnine.wistia.com/medias/y1c22u2rgd" class="embedly-card" data-card-width="100%" data-card-controls="0">Embedded content: https://cloudnine.wistia.com/medias/y1c22u2rgd</a>

/David Aler, strateg

Lisää kiinnostavaa luettavaa