Skip navigation
Oivaltaminen / 05 touko 2020

Att tänka på vid e-handelsbygge

Allt fler företag upptäcker vikten av att driva sin affär digitalt. E-handel är idag en nödvändighet för att nå ut till hela sitt kundsegment. Men det är en djungel. Hur ska man tänka, vilka plattformar finns det och vilka är bäst? Under våren 2020 sammanställer Cloud Nine en rapport kring företagares erfarenheter av e-handel, som därefter kommer att finnas tillgänglig för företagare att ta del av.

Cloud Nine Insights är den del av digitalbyrån Cloud Nine som arbetar med digital strategi, undersökningar och utbildning. Under våren 2020 sammanställer man en rapport kring e-handel och plattformar. För att öka förståelsen för val och möjligheter kring e-handelsuppsättning, har Cloud Nine påbörjat en insamling av data. Enkäten går ut till cirka 500 företag. Förhoppningen är att många av dessa deltar i undersökningen.

”En fungerande e-handel är idag en hygienfaktor för de flesta företag; både inom B2B och B2C. Men, det är mycket att tänka på och många val att göra. Vi vill hjälpa företagare att förstå vilka val som görs av deras branschkollegor och varför. Såväl tekniskt som i val av implementationspartner”, säger Johan Cassel som är affärsutvecklare på Cloud Nine.

Om du har möjligheten att bistå med information till vår undersökning, är du varmt välkommen att medverka här.

Lisää kiinnostavaa luettavaa