Idea ja design

Meille design on enemmän kuin vain pelkkiä visuaalisia ratkaisuja. Se on yhtä lailla koko elämys ja kaikki elämyksen taustalla oleva ajatustyö – rakenteesta, sisällöstä ja vuorovaikutuksen suunnittelusta tonaliteettiin ja kuvakieleen. Laadimme strategian pohjalta konsepteja ja prototyyppejä yksityiskohtaisen ja responsiivisen suunnittelun perustaksi siten, että asiakaskokemus on aina keskiössä.

Käyttäjä

keskiössä

Nykypäivän digimarkkinoilla vallitsevassa kivenkovassa kilpailussa elämys on usein ratkaiseva tekijä. Ensisijaista on herättää asiakkaassa oikea tunne. Hyvä tietomuotoilu, toimiva navigointi ja intuitiiviset polut johtavat käyttäjän konversioon.

Toimeksiantajillamme on usein vahva tavaramerkki ja vakiintunut visuaalinen identiteetti. Meidän erikoisalaamme on näiden sopeuttaminen digitaaliseen käyttöyhteyteen – eikä vähiten mobiililaitteilla, joilla käyttäjän on voitava hahmottaa sisältö ja toimia nopeasti. Verkkoläsnäolon on myös sovittava yhteen muun viestinnän ja markkinoinnin kanssa.

Caseotanta ratkaisuista