Analyysit ja strategia

Kun työn perustana on huolellisesti laadittu digitaalinen strategia, yritykselläsi on johtotähti pitkäjänteiselle työlle. Verkkoanalyysin avulla voimme jatkuvasti mitata ja seurata tavoitteiden saavuttamista. Saadut tiedot auttavat meitä optimoimaan sivuston tai verkkokaupan parhaan konversion saavuttamiseksi.

Juurrutettu strategia on

avain menestykseen verkossa

Meille on ensisijaisen tärkeää saavuttaa syvällinen ymmärrys liiketoiminnastasi, käyttäjistäsi ja teknisistä edellytyksistäsi. Se on myös edellytys täysivaltaisena digitaalisena kumppanina toimimiselle. Ilman ymmärrystä ja analysointia emme voi siirtyä ratkaisuehdotuksiin tai konseptiin.

strategi c9 (kopia)

Asiakasymmärrys ja benchmarking

Asiakasymmärryksen rakentaminen alkaa haastatteluista, fokusryhmistä ja käyttäjätesteistä. Nämä askeleet voimme toteuttaa joko yrityksesi tiloissa tai omissa tiloissamme. Seuraavassa vaiheessa syvennymme yrityksen liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelmiin, organisaatioon, sisäisiin prosesseihin, tuotevalikoimaan ja tämänhetkiseen digitaaliseen alustaan. Tämän jälkeen työstämme tietoja benchmarkingin ja kilpailijoiden analysoinnin avulla saadaksemme oikean näkökulman markkinaan.

Kuva täydentyy datan avulla

Nykyiseltä sivustolta saatavat tilastotiedot ja data-analyysit täydentävät käsitystämme yrityksen tämänhetkisen verkkoläsnäolon toimivuudesta kohderyhmiin nähden. Ensisijaisten ja toissijaisten toimintojen konversioaste, lähteet, hakusana-analyysi ja muut mittaustiedot antavat meille tärkeitä johtolankoja parannustoimenpiteitä varten.

Digisuunnitelma

Kun kertyneet tiedot on analysoitu, ne muodostavat ainutlaatuisen perustan suunnittelulle strategisine fokusalueineen, ja tätä perustaa täydennetään tunnusluvuilla ja mittaussuunnitelmalla. Näiden seuranta toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Kaikista näistä toimenpiteistä saamme tietoa ja osaamista, joiden pohjalta päätetään resursointi, mukautetaan valikoimaa ja valitaan oikeat digitaaliset kanavat siten, että viestinnällä tavoitetaan sekä nykyiset että tulevat asiakkaat aikaisempaa paremmin myynnin kasvattamiseksi.

Caseotanta ratkaisuista