Skip navigation
News / 14 Nov 2018

5 principer till effektivt, digitalt affärsmannaskap med webbanalys

Rollen som webbanalytiker på Cloud Nine omfattar förståelse och mätande av besökarnas beteende på en webbplats, där insikterna sedan ligger till grund för optimering av strategiska beslut för bättre upplevelse och konvertering.

Som analytiker är det viktigt att kommunicera och jobba med alla inblandade i ett projekt, vare sig det är i förstudiefasen, i slutet eller efter en lansering. Jobbar man inte med spårning och mätning på sin webbsida, så går man miste om mycket värdefull och lönsam information. För att lyckas med det finns följande fem principer att tillämpa:

1. Ha tydliga mål

När man jobbar med analys så pratar man alltid om mål och syfte. Vad vill jag att mina besökare ska göra på min sida? Vilka handlingar ska de utföra, hur många steg och vilka av stegen vill jag att de ska ta, innan de når det slutgiltiga målet?

När vi utvecklar och designar en ny site så är det viktigt för oss att veta vilka verksamhetsmål webbsidan har. Vi vill bidra med insikter för bästa möjliga användarupplevelse som i sin tur förbättrar konverteringen.

2. Mät utifrån nyckeltal

Analysverktyg är fyllda med enormt mycket information om hur webbsidor används. För att kunna se resultat av alla de investeringar som gjorts för att öka affärsmålen, är det viktigt att lägga fokus på rätt data; därav så kallade KPI:er. KPI:er består av flera mätvärden som är direkt relaterade till affärsmål.

3. Följ upp nyckeltal kontinuerligt

En viktig del i analytikerns roll är rapportering. Målet är att kunna tolka och förmedla datan på ett logiskt och tydligt sätt. Varje dashboard är automatiserad och skapas alltid utifrån primära mål. Genom att automatisera rapporter, sparar vi mer tid för analys och kan då besvara frågor som ”Varför hände detta?”

4. Optimera siten för bra trafik

Vi lyfter även frågan gällande SEO och SEM när ett av målen är att öka trafik. Sökmotoroptimering är viktig om man vill öka synlighet i det organiska söket. Det är också något som är väsentligt för att öka affärer på ens webbplats. Därför håller vi genomgångar om konkurrentanalys, sökordsanalyser samt möjligheten att driva köpt trafik med Google Ads.

5. A/B testa

En datadriven analytiker jobbar mycket med verktyg som Google Analytics. Här får man bland annat grundläggande data som besökstid, antalet besökare, vilka sidor besöks mest med mera.

Fallgropar och missar på webbplatser som exempelvis stora avvisningsfrekvenser i varukorgen, förmedlar konkret data som gör det möjligt att jobba med konverteringsoptimering där vi testar hypoteser med A/B eller multivariata tester.

More interesting news