24 oktober, 2016

Framgångsfaktorer för ett lyckat intranät

I början av oktober hade vi på Cloud Nine ett frukostseminarium om faktorer för att planera eller bygga framgångsrika intranät. Genom åren har vi på Cloud Nine utvecklat åtskilliga intranät för en mängd olika företag och organisationer, både i privat och offentlig sektor. I seminariet utgick vi från några av de vanligaste frågeställningarna och hur man bör bemöta dem.

Läs hela posten

23 september, 2016

Hygglo är finalist i InUse-Awards 2016

I veckan blev vår kära kund Hygglo nominerad som den första av 10 finalister i inUse Award 2016. Superroligt tycker vi, såklart! InUse Award lyfter fram svenska digitala lösningar som gör användarnas vardag enklare och roligare. Fokus ligger på användarbarhet och hela upplevelsen istället för enbart på utseendet.

Läs hela posten

19 september, 2016

Min UX-praktik på Cloud Nine

Tiden går snabbt när man har roligt - och det är just vad jag haft min första månad här på Cloud Nine. Jag heter Niklas Lindohf och gör min första av två praktikperioder här, som UX-designer. När jag inte lär mig det mesta som har att göra med att skapa rätt design till rätt användare i mestadels webb går jag en utbildning som heter Förpackningsdesign på Nackademin. Och kollar på en hel del fotboll – gärna tillsammans med lite god öl.  

Läs hela posten

16 september, 2016

Ett digitalt wake up call från Almedalen

Almedalsveckan, tidigare kallad Politikerveckan i Almedalen startade 1968 när Olof Palme (s) talade från ett lastbilsflak vid Kruttornet intill Almedalen. Det har tidigare varit en politisk mötesplats men med åren förändrats och är nu även en hubb för företag och organisationer att träffas och nätverka, utbyta kunskap och idéer. Naturligtvis finns det en hel del inofficiella mötesplatser också, ofta med rosévin som gemensam ingrediens.

Läs hela posten

16 september, 2016

Test – en viktig ingrediens för ett lyckat digitalt projekt

Cloud Nine började för cirka 4 år sedan med systematiska test i våra projekt. Dels arbetar vi med användartest och intervjuer i de inledande faserna av koncept och design för att i ett tidigt skede stämma av ifall våra idéer och vår tolkning av slutanvändarens vanor och beteenden landat rätt, dels med funktions- och acceptanstest. Erfarenheten säger att ju fler gånger under ett projekts gång vi testar, desto mer rätt kommer vi träffa med den slutliga produkten och kostnaden för korrigeringar i utvecklingen minimeras.

Läs hela posten

17 maj, 2016

Att välja plattform för ditt webbprojekt

Ett av de första stegen som tas i många webbprojekt är att man väljer vilket CMS eller vilken e-handelsplattform man vill basera sin nya webbplats på. I vissa fall kan man ha uppenbara skäl till att välja plattformen först, t.ex. om alla redaktörer sedan tidigare är bekanta med ett specifikt CMS eller om man har investerat ekonomiskt i en viss plattform sedan tidigare. I de allra flesta fall bör man dock först gå igenom en förstudie för att komma fram till exakt vad som ska tas fram, för att sedan baserat på det välja vilken plattform man ska använda.

Läs hela posten